Onze voorwaarden

Waar moet je aan voldoen?

TERMSHEET

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Jouw onderneming voldoet aan de definitie ‘MKB’ bedrijf, levert een bijdrage aan de economische activiteit in Oost Nederland en valt onder de noemer “high tech bedrijf” waarbij voor High Tech Fund aan tenminste twee van de volgende criteria moet worden voldaan:

  • De onderneming valt binnen de sector HTSM,Chemie of  cross over(s) van deze sectoren vanuit  andere sectoren zoals Health en Agro.
  • De onderneming gaat een technologisch innovatief product produceren of geeft vorm aan een aan productie gerelateerde technologische ontwikkeling of proces.
  • De onderneming is een spin-off van Universiteit Twente en/of binnen de technologische ontwikkeling is sprake van inbreng van kennis uit onderzoek aan de Universiteit Twente.

Daarnaast heeft jouw onderneming al een prototype ontwikkeld en beoog je binnen 5 jaar een groei te realiseren in termen van productieomvang, omzet en bij voorkeur ook in werkgelegenheid. De door High Tech Fund gefinancierde apparatuur kan alleen worden ingezet voor productie van technologisch innovatieve producten, productie gerelateerde ontwikkeling of -processen.
Indien je géén huurder bent of wordt van High Tech Factory dan kan een aanvraag voor apparatuur die geplaatst wordt in een cleanroom alleen worden gedaan indien sprake is van aantoonbare complementariteit met High Tech Factory. Deze complementariteit zal in een overeenkomst met High Tech Factory B.V. worden vastgelegd.

Investeringsplan
Het investeringsplan bestaat uit een managementsamenvatting, beknopt markt- en concurrentieoverzicht, korte beschrijving van de producten en/of diensten, huidig & toekomstig, technologie, inclusief IP positie en licenties, opdrachtenportfolio, beschrijving van de benodigde apparatuur inclusief randapparatuur en installatiekosten, impact op productie, oordeel op technische veroudering, een korte beschrijving van de organisatie(s) en een korte toelichting op bijgevoegd financiële informatie.

Financieel overzicht:
Definitieve jaarrekening van de laatste 2 boekjaren, 5 jaren prognose, cashflow overzicht met toelichting op de herkomst van de belangrijkste (toekomstige) kasstromen en toelichting op (verwachte) financieringsrondes in de bijlage

Financieringscriteria
Bedrijfseconomische beoordeling vormt de basis voor de overeenkomst. De volgende financieringscriteria worden gehanteerd:
● Gezonde financiële basis en prognose;
● Significant duurzaam competitief voordeel;
● Significant probleem/behoefte in een groeiende, bij voorkeur internationale, markt wordt opgelost;
● Kwalitatief sterk management team.

Contact

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

  • Universiteit Twente
  • Hengelosestraat 500
  • The Gallery, Novel-T office
  • T: +31 (0)6 23 50 87 51
  • info@hightechfund.nl

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over high tech apparatuur en funding. Neem contact met ons op!